Postavíme Vám

MODERNÝ DOM NA KĽÚČ
Z TENKOSTENNEJ OCEĽOVEJ KONŠTRUKCIE

Montované domy

Vďaka najmodernejším technológiám sú naše domy vysoko úsporné a zároveň komfortné.

Moderné technológie

– tepelné čerpadlá

– prevetrávané fasády

– fotovoltaické panely

– slnečné kolektory

– moderné okná

– izolácie Knauf

Vzduchotechnika a rekuperácia

O čerstvý vzduch vo vašom dome sa bude starať inteligentná vzduchotechnika s rekuperáciou, ktorá zníži tepelné straty spôsobené výmenou vzduchu.

Modelový výpočet spotreby energií

Ročná úspora oproti bežnému domu je 1500 € / rok vrátane DPH bez započítania spotrebičov za uvedených predpokladov. Výpočet predpokladá dve osoby a dieťa v domácnosti.

Výhody

 

Oceľová konštrukcia

Je odolný proti vlhkosti, plesni a hnilobe.
Oceľ je dokonalou kostrou Vášho budúceho domu.

Pevnosť a životnosť

Oceľ sa nekrúti ani nevysychá. Konštrukciu nenapadá červotoč, hlodavce
a zároveň je neškodná pre zdravie človeka.

Variabilita

Oceľová konštrukcia umožňuje výstavbu aj dvoj či dokonca aj trojpodlažných budov.

Obmedzenia tepelných mostov

Spočíva v použití tenkostenných oceľových profilov so systémom
štrbín po jeho obvode.

Rýchla výstavba

Vďaka moderným technologickým riešeniam je možné v krátkom čase realizovať komplexnú stavbu.

Ste si istí?

Vo verejnosti koluje mnoho nesprávnych informácií
o domoch s oceľovou konštrukciou.

 

Omyl: Oceľ je chladná a vytvára tepelné mosty!

Pri našej používame tenkostenné profily so štrbina- mi. Práve tie predlžujú dráhu vedenia tepla z vnútorného prostredia do chladného vonkajšieho prostredia. Ste zvedaví, aký je parameter prestupu tepla? Ide o prierezovú plochu profilu, v prípade 1,0 mm ocele to predstavuje 1,7% plochy, ktorú zaberie drevený stĺpik s rozmermi 45x145 mm (v prípade dre- vostavby). Štrbinový profil ocele má lepšie hodnoty prestupu tepla ako drevo približne o 5-10%.

 

Omyl: Profily sú tenké a silnejší vietor dom odfúkne.

Tenkostenné oceľové konštrukcie rozkladajú záťaž na každý svoj prvok (profily v stene, strope aj v streche). Zvislé profily majú v stenách rozostup 625 mm, v streche a strope je to 1,2 m. Každý z profilov má tak nízke zaťaženie a môžeme použiť primeranú hrúbku jednotlivých profilov (1 – 1,5 mm; krokvy a stropy do 3 mm). Každá stavba je navrhovaná individuálne s dôrazom na polohu, kde leží. Zvažujeme snehové aj veterné pásmo, skladbu materiálov v stene, strope aj streche. Každý objekt je zavetrovaný – v stenách sú profily tvaru X, stavba má dosky opláštenia stropu. Oceľová konštrukcia využíva sadrovláknité dosky, ktoré sú zdraviu neškodné a majú vysokú požiarnu odolnosť.

 

Omyl: Montované domy z ocele vytvárajú Faradayovu klietku a rušia mobilný signál.

Podobne ako paneláky, autá alebo železobetónové nemocnice, sú aj montované domy nedokonalou Faradayovou klietkou. Žiadna oficiálna štúdia nepotvrdzuje jej negatívny vplyv na zdravie človeka. Ak by sme naozaj vytvárali Faradayovu klietku, dom by bránil vnikaniu elektromagnetických vĺn a v panelovom dome by nebol žiaden signál. To nie je pravda. V našich stavbách sú všetky materiály v stenách, stropoch a streche zdraviu neškodné. Pri stavbe nevyužívame žiaden organický materiál a znižujeme akúkoľvek pravdepodobnosť problémov s vlhkosťou (napr. pleseň).

Omyl: Železné konštrukcie priťahujú blesky.

Blesky priťahujú najvyššie položené miesta v teréne. Väčšinou stromy, stožiare a vysoké veže. Profily domov sú ukryté v skladbe stien a strechy. Každá strecha má naprojektovaný bezpečný bleskozvod, ktorý zachytí a odvedie akýkoľvek úder blesku. Je jedno, z akého materiálu je obvodová stena alebo krov. Montované domy nepriťahujú blesky a sú voči nim odolné tak, ako iné domy!